เต็มอิ่ม...กับบรรยากาศ

บรรยากาศยอดดอยแม่สลอง ที่สุดแสนจะบรรยาย
ที่อยู่

779 หมู่ 1 ดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โทรศัพท์ 0-5376-5495 - 7 , 091-8506262
โทรสาร 0-5376-5498
Copyright © 2010 All Rights Reserved.